adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings
Tilbake til webinar-oversikt

Fall blant eldre

Fallskade, eldre mann har falt

Dette webinaret inneholder faglig påfyll rund hvordan en kan sette inn praktiske tiltak på en institusjon for å forebygge fall blant eldre.

Fall blant eldre

Den 15. juni direktesendte vi et lunsjwebinar om temaet "fall blant eldre".

Fall blant eldre er et stort problem i Norge, og innbærer både betydelige personlige merbelastninger for den enkelte som blir rammet og store økonomiske merkostnader for samfunnet.

Dette webinaret inneholder faglig påfyll og praktiske råd om hvordan en kan forebygge fall blant eldre som bor på institusjon. Webinaret gir deg en god forståelse av hvordan aktivitet, ernæring og søvn kan være med å påvirke risikoen for fall blant eldre.

VitalThings tilbyr sine webinarer gratis. Du kan bestille opptak av webinaret ved å registrere deg under.

Denne nettsiden bruker cookies for å lage statistikk om bruk. Informasjonen deles med Google Analytics. For mer informasjon, les vår personvernerklæring.