adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings

Varsler for institusjon

Mange av fallene skjer når brukeren skal stå opp av sengen og komme seg på do om natten. Når uhellet er ute, er det vesentlig at brukeren får hjelp så raskt som mulig. Bruk av fallsensorer er derfor hyppig brukt på mange institusjoner i dag. Men hadde det ikke vært enda bedre om de ansatte hadde kommet til unnsetning FØR fallet? Somnofy registrerer data om brukeren hver natt når brukeren ligger i sengen. Dette muliggjør at man kan sette opp individuelle varsler for hver bruker basert på historiske data.

  • Ute av seng
  • Uro og bevegelse
  • Rop om hjelp (lydterskel)

Varsel på SMS eller via eksisterende pasientvarslingssystem

Varsel sendes til forhåndsdefinerte mobilnummer som SMS eller via eksisterende pasientvarslingssystem som for eksempel Hepro Respons eller Sensio Pocket. Vitalthings har som målsetning at vi skal være integrert mot de mest brukte pasientvarslingssystemene.

Innstillinger for varsler

Ute av seng

Varsel aktiveres når brukeren forlater sengen om natten. Stilles inn etter ønsket tidsintervall hvor varselet skal være aktivt

Uro og bevegelse

Varsel stilles inn etter ønsket terskelnivå på bevegelser og for ønsket tidsintervall hvor varselet skal være aktivt. Målsetningen med varselet er å varsle om at brukeren har våknet og begynt å bevege seg så mye at det kan være brukeren forlater sengen

Lydterskel

Varsel stilles inn etter ønsket terskelnivå på lydnivå (antall desibel). Dette kan for eksempel være rop om hjelp eller andre høye lyder.


Varsler for hjemmetjenesten (Pilot)

Det er stor forskjell på hvor raskt man kan betjene et varsel - dette belager seg på om brukeren bor på institusjon/bemannet omsorgsbolig, eller om brukeren bor i egen bolig. I mange tilfeller kan det være en lang reisevei fra tjenesten og fram til brukeren som bor i egen bolig. Situasjonen kan ha endret seg innen hjemmetjenesten når fram, men varsler kan uansett vise seg å være svært verdifulle.

  • Ikke tilbake i seng-varsel: Dette varselet aktiveres når brukeren har forlatt sengen i definert tidsintervall. Vi kan her se på historiske data og finne ut hvor lang tid brukeren normalt bruker på et toalettbesøk om natten. Ved avvik kan man sjekke brukeren ved oppringing, digital tilsyn med video om mulig, eller fysisk tilsyn.
  • Oppdagelse av endring: Dette er en analyse som utføres til fast tidspunkt om morgenen og som er basert på observasjoner siste døgn og hvordan disse eventuelt har endret seg. Det er viktig å følge med på stor endring i pustefrekvensen.

Denne nettsiden bruker cookies for å lage statistikk om bruk. Informasjonen deles med Google Analytics. For mer informasjon, les vår personvernerklæring.