adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings

Statusoversikt for nattevakter

Statusoversikten i Somnofy gir deg informasjon om:

 • Personen er i seng/ut av seng

 • Personen er våken eller sover

 • Personen beveger seg mye i sengen (er urolig) eller rolig

 • Personens pustefrekvens* (respirasjonsfrekvens)

 • Personens oksygenmetning* (med eksternt pulsoksymeter vil Somnofy vise SpO2)

 • Puls* (med ekstern pulsmåler vil Somnofy vise puls)

*Somnofy er ikke medisinsk godkjent. Søvnmonitoren er derfor ikke ment for å stille diagnoser, behandle eller forhindre sykdom. Somnofy leverer ikke alarmer på pustefrekvens, oksygenmetning og puls.

Effektiv bruk av ressurser

Nattevakten på en institusjon eller på bemannede omsorgsboliger har mange utfordringer og oppgaver som skal løses i løpet av natten. Den viktigste oppgaven er å passe på beboerne, og sørge for at alle har det bra. Det kan tidvis være utfordrende å holde oversikt over alle rommene og beboerne. Hvem er det som ikke er i seng? Hvem er det som sover? Hvem er det som er urolig og trenger tilsyn? Ofte skjer det ting samtidig, og når mange har behov for støtte på samme tidspunkt, kan tilsynet føles kaotisk.

Med informasjon fra Somnofy kan nattevakten enkelt holde oversikten over situasjonen på alle rom og omsorgsboliger samtidig. Informasjonen vises på en oversiktlig måte på et nettbrett.

Statusoversikten gir deg informasjon over de ulike brukerne om natten.

 • Hvem sover?
 • Hvem er våken?
 • Hvem er urolig?
 • Hvem er ikke i seng?
 • Hvordan puster de?

God søvn for beboere

God søvn er viktig for at en skal fungere så godt som mulig på dagtid. Det er desverre mange beboere som blir vekt av nattevakten på de ordinære vaktrundene. For å unngå unødvendig vekking, bør beboere forstyrres så lite som mulig om natten. Med statusoversikt over alle beboere, kan nattevakten fordele tiden og ressursene sine på en mer effektiv måte som ivaretar både arbeidsmiljø og søvnkvalitet. De ordinære vaktrundene hvor nattevakten går inn på alle rom kan erstattes med mer behovsrettet omsorg og oppfølging;. Gi oppmerksomhet til de som har behov, og unngå å gå inn på rom til beboere som sover.

Sleeping woman using Somnofy at home

Slik bruker Alvehaugen Somnofy

Alvehaugen bu-og rehabiliteringssenter, Ulsteinvik har brukt Somnofy siden 2020.

I denne filmen kan du se deres erfaring med søvnmonitoren så langt.
Hvordan kan Somnofy bidra til å øke omsorgskapasiteten?

Bruk av Somnofy i hjemmetjenesten (pilot)

De aller fleste som har behov for omsorgstjenester fra kommunen bor i dag i eget hjem. Vi blir stadig flere innbyggere, og forskning viser at flere av oss vil få demens på våre eldre dager. Denne utviklingen krever at man er nødt til å ta i bruk ny teknologi for å møte utfordringene innenfor helseomsorgen i årene som kommer.

Denne nettsiden bruker cookies for å lage statistikk om bruk. Informasjonen deles med Google Analytics. For mer informasjon, les vår personvernerklæring.