adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings

Søvnkartlegging

Folkehelseinstituttet har omtalt søvnvansker som et av landets mest undervurderte folkehelseproblem, og stadig ny forskning viser at det er en klar sammenheng mellom prestasjon og søvn. Objektive og nøyaktige søvnmålinger gjør det enklere å jobbe med tiltak for søvnforbedring.

SOMNOFY gjør det mulig å måle de ulike søvnfasene som består av:

 • Dyp søvn
 • Lett søvn
 • REM eller drømmesøvn
 • Våken tilstand

Du får også en objektiv vurdering av total søvntid og søvnkvalitet om natten.

Nøyaktig søvndagbok

Somnofy gir leger, psykologer og forskere et unikt verktøy som gjør det mulig å analysere søvn daglig og over lengre tid. Den regner automatisk ut søvneffektiviteten, holder oversikten over søvnregulariteten, viser de ulike søvnstadiene og summerer opp søvn per døgn i timer og minutter. I tillegg til dette registrerer den hvor mye brukeren beveger seg om natten og hvor mange ganger brukeren går ut av sengen. I tillegg måler Somnofy brukerens pustefrekvens med en nøyaktighet på 99% helt automatisk:

 • Søvneffektivitet
 • Søvnscore
 • Søvntid
 • Leggetid
 • Våkentid
 • Antall ganger ute av seng
 • Rolig/urolig
 • Pustefrekvens

Nesten like presis som PSG (polysomnografi)

Somnofy er validert mot polysomnografi av forskere fra Universitetet i Bergen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i 2020. Valideringsstudien er publisert i det anerkjente tidskriftet Sleep Medicine.

Konklusjon: Somnofy viste høy nøyaktighet sammenlignet med medisinsk søvnmåling (polysomnografi).

Stale pallesen
Ståle Pallesen, PHD, PROFESSOR UNIVERSITY OF BERGEN, NORWAY

Sammenlignet med PSG (polysomnografi), er Somnofy nærmere denne gullstandarden for søvnmåling enn alle andre kontaktløse alternativer

Enkel å bruke

Somnofy har i løpet av kort tid blitt et populært verktøy for søvnforskere og for leger. Årsaken til dette er kombinasjonen av nøyaktige søvnmålinger, pålitelig teknologi som er enkelt å bruke og et brukergrensesnitt som gjør det enkelt å organisere data fra ulike brukere.

Objektive og nøyaktige søvnmålinger

Det er i dag mange utfordringer knyttet til kartlegging av en persons søvnkvalitet og søvnmønster, og legen blir ofte nødt til å forholde seg til brukerens eller de pårørende sin subjektive oppfatning. Objektive og nøyaktige søvnmålinger er det beste utgangspunktet for å sette i verk tiltak for å forbedre søvnen.

Under selve hypnogramet vises to kurver: Den svarte kurven viser periodene med mye bevegelser/uro i løpet av natten, mens den blå viser pustfrekvensen.

Hypnogram avslører søvnkvaliteten

Somnofy presenterer siste natts søvn i et Hypnogram. Hypnogrammet viser de ulike søvnfasene under hele natten:

 • De røde søylene viser når brukeren har vært våken.

 • De lyseblå søylene viser når brukeren har vært i lett søvn

 • Mørkeblå representerer dyp søvn.

 • Oransje viser når brukeren har hatt REM søvn eller drømmesøvn.

Vi søker leger og psykologer med sterk interesse for søvn. Ta kontakt!

Hypnogram

Natt med uro og bevegelser (FØR)

Den første natten ser vi at brukeren har lagt seg i sengen litt før klokken ni og stått opp litt over klokken åtte om morgenen. Hypnogrammet viser at det har vært en urolig natt, med lange perioder med mye våkenhet og oppstykket søvn. En kan også se at brukeren har beveget seg mye i løpet av natten og spesielt i perioden fra halv to til halv åtte om morgenen.

Natt etter seponering av medisiner (ETTER)

Det siste hypnogramet viser en vanlig natt for samme bruker, etter at legen har seponert uheldige sovemedisiner. Under hele prosessen har legen brukt Somnofy sine søvndata som tilleggsinformasjon til brukerens egne beskrivelser av søvnen. En kan på hypnogram se at det nesten er kontinuerlig søvn hele natten.

Søvn som fallforebyggende tiltak

I Norge rammes cirka 9000 voksne personer av hoftebrudd hvert år. Eldre som har falt er ofte redde for å falle igjen. Dette gir fort en ond sirkel med redusert aktivitet, isolering, tap av selvstendighet og økt avhengighet av omsorg og pleie. Forebygging av fall er derfor viktig.

Les hvordan lege Remi Andersen fra Ullernhjemmet sykehjem i Oslo mener et hjelpemiddel som Somnofy kan bidra til å forebygge fall!

Denne nettsiden bruker cookies for å lage statistikk om bruk. Informasjonen deles med Google Analytics. For mer informasjon, les vår personvernerklæring.