adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings

Blå Kors Lade Behandlingssenter

Avrusningen Blå kors har 18 sengeplasser for elektiv avrusning. Rundt 600 innleggelser i året og gjennomsnittlig liggetid er 9 døgn. 85% av pasientene fullfører abstinensbehandlingen før videre behandling / hjemreise.

Svært mange av pasientene sliter med døgnrytme og dårlig nattesøvn. Somnofy hjelper oss med å få en bedre oversikt over pasientens tilstand gjennom hele døgnet. Pasientene kan i samarbeid med de ansatte se på gode tiltak for å få en best mulig døgnrytme ved hjelp av Somnofy.

Ansatte tar gjerne en kikk på somnofy monitoren før de går inn til pasienten. De vil da vurdere om det er hensiktsmessig å vekke pasienten eller la pasienten sove videre. Dette gjelder spesielt nattevaktene før de går inn for tilsyn.

Søvnkvaliteten diskuteres på vårt daglige behandlingsmøte sammen med leger og sykepleiere og det settes i gang tiltak.

Dette bidrar til god pasientsikkerhet, og pasientene gir uttrykk for at dette er betryggende».

Håkon Blomstrøm

Avdelingsleder Avrusningsavdelingen

Haakon
Håkon Blomstrøm, Avdelingsleder Avrusningsavdelingen, Blå Kors

Somnofy hjelper oss med å få en bedre oversikt over pasientens tilstand gjennom hele døgnet. Pasientene kan i samarbeid med de ansatte se på gode tiltak for å få en best mulig døgnrytme ved hjelp av Somnofy.

Denne nettsiden bruker cookies for å lage statistikk om bruk. Informasjonen deles med Google Analytics. For mer informasjon, les vår personvernerklæring.