adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings

Pilotprosjekt for hjemmetjenester

Utfordringer med tilsyn om natten

Hjemmetjenesten bruker i dag mange ressurser på fysiske tilsyn om natten hvor det eneste formålet med tilsynet er å kontrollere at brukeren ligger i sengen sin. For brukeren er det ofte ubehagelig å bli vekket midt på natten av “fremmede”. I mange tilfeller ligger brukeren og venter til tilsynet har vært der før han/hun sovner, og i andre tilfeller er det mange som ikke får sove etter besøket. I svært mange tilfeller vet heller ikke brukeren hvem som kommer og låser seg inn. Det er lett å forstå at denne formen for fysisk tilsyn vil kunne påvirke nattesøvnen negativt.

For den ansatte i hjemmetjenesten føles det ubehagelig å låse seg inn til en bruker midt på natten og åpne soveromsdøren for å se om brukeren sover. For så og låse seg ut igjen. I mange tilfeller har hjemmetjenesten også kjørt mange kilometer i bil for å komme seg til brukeren.

Vi trenger pilotkommuner for bruk av Somnofy i hjemmetjenesten

For å utforske mulighetsrommet til hvordan bruk av både digitalt tilsyn med Somnofy og historiske data fra Somnofy kan bidra til å øke pasientsikkerheten, livskvaliteten til brukeren og redusere kostnadene til kommunen, trenger vi framoverlente kommuner på laget!

Vi har lyst til å utforske følgende med din kommune:

  • Hvor mange av dagens fysiske tilsyn om natten kan erstattes av digitalt tilsyn?

  • Hvilke varsler kan vi produsere på basis av individuell brukerdata som fører til mer behovsrettet tilsyn og økt pasientsikkerhet?

  • Hvordan kan vi gi innsyn av brukerdata til pårørende slik at de opplever bedre brukermedvirkning og muligens kan ta ansvaret for noe av oppfølgingen?

  • Hvordan kan vi involvere legene slik at de kan bli motivert til å jobbe med kontinuerlig søvnforbedring?

Denne nettsiden bruker cookies for å lage statistikk om bruk. Informasjonen deles med Google Analytics. For mer informasjon, les vår personvernerklæring.