adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings

Om Somnofy

Søvnmonitoren Somnofy er verdens mest nøyaktige kontaktløse verktøy for søvn- og pustemåling. Den er et resultat av mer enn åtte år med forskning, og utviklet av VitalThings i nært samarbeid med universiteter og medisinske miljøer i Norge. Somnofy brukes nå hos en rekke institusjoner, omsorgsboliger og ute i hjemmetjenesten i Norge.

Velferdsteknologi 2.0

Det unike med Somnofy er at den samler inn individuell brukerdata over lang tid. Dataene behandles i avanserte algoritmer, før ferdige analyser blir gjort tilgjengelig for mobil, nettbrett eller på web. Ved måling over tid kartlegges hva som er normal søvn, pustefrekvens og bevegelsesmønster for brukeren. Målinger som endrer seg fra en etablert «normalsituasjon» kan indikere forandring i helsetilstand og gi grunnlag for tiltak og tettere oppfølging.

Kort fortalt samler Somnofy data som blant annet:

  • Din pustefrekvens (respirasjonsfrekvens)
  • Dine søvnfaser (lett, dyp, REM)
  • Dine bevegelser
  • Lydnivå, lys, trykk, luftkvalitet- og fuktighet, temperatur

Kontaktløs, enkel og pålitelig

Somnofy måler søvn, respirasjonsfrekvens, uro og en rekke andre data uten at brukeren trenger å ha noe på kroppen. Monitoren kan stå på nattbordet eller henges på veggen og forbindes via Wifi. Målingene starter automatisk når brukeren legger seg i sengen, og avsluttes når brukeren står opp om morgenen. Alt skjer uten at bruker eller ansatte trenger å gjøre noe. Denne teknologien gir en helt ny innsikt, og er et mye mindre inngrep enn mange andre alternativer som videoovervåkning og fysisk sjekk.

Kontinuerlig måling gir mer og bedre innsikt

Somnofy måler brukeren kontinuerlig, så lenge personen ligger i sengen sin. Målingene sendes videre til lagringsskyen hvert 30 sekund. I løpet av en normal natt sjekker Somnofy omtrent 1000 ganger om brukeren ligger i sengen sin, er våken eller sover, er rolig eller urolig. I tillegg teller Somnofy brukerens pustefrekvens. Sammen med nattevaktens observasjoner og Somnofys målinger, får man et tilnærmet komplett bilde av hvordan brukeren har det om natten.

Din digitale nattevakt

Somnofy øker pasientsikkerheten ved kontinuerlig måling av vitale parametere, samt oversikt over når pasient er inne og ute av seng. Les mer om de ulike funksjonene under her:

Statusoversikt

Sammen med nattevaktens observasjoner og Somnofys målinger får man et tilnærmet komplett bilde av hvordan brukeren har det om natten. Dette gjør at nattevakten kan unngå å gå inn på rom hos beboere som sover, og heller bruke tiden på de som trenger økt oppmerksomhet om natten. Ved hjelp av et nettbrett har nattevakten god oversikt over samtlige brukere. Dette gir mindre stress og bedre arbeidsforhold for nattevakten.

For hjemmetjenesten vil det være naturlig å vurdere om fysiske tilsyn på natten kan reduseres, og erstattes med digitalt tilsyn ved hjelp av Somnofy. Dette kan bidra til reduserte kostnader, effektiv ressursbruk, og trygge beboere som slipper oppsøkende forstyrrelser om natten.

Nattrapport

Hver morgen produseres det automatisk en rapport som viser hvordan natten har forløpt seg for den enkelte bruker på avdelingen.. Her blir store endringer i pustefrekvens, uro/bevegelse og totale søvn i forhold til brukerens gjennomsnittlige verdier markert med et rødt utropstegn. Rapporten gjennomgås på morgenmøtet for avdelingen, og gir de ansatte en mulighet til å vurdere nattens observasjoner og målinger, slik at man kan prioritere tiltak i løpet av dagen.

Varsler

Somnofy måler brukeren kontinuerlig så lenge brukeren ligger i sengen sin. Dette gjør det mulig å sette opp individuelle varsler for brukeren basert på historikk. Varslene kan sendes på SMS til forhåndsdefinerte mobilnummer eller via pasientvarslingssystemer.

Varsler for institusjon/bemannede omsorgsboliger:

  • Ut av seng-varsel (aktiveres etter at brukeren har forlatt sengen om natten)

  • Uro/bevegelse (aktiveres før brukeren kommer seg ut av sengen om natten)

  • Lydterskel (aktiveres etter lydnivå i desibel, eksempel ved rop om hjelp)

Varsler for hjemmetjenesten (pilot):

  • Ut av seng/ikke tilbake (individuelt varsel basert på historikk)

  • Endringsvarsel (sendes om morgenen basert på observasjoner siste natt)

Søvnkartlegging

Folkehelseinstituttet omtaler søvnproblemer som ett av landets mest undervurderte folkehelseproblem. Dårlig søvn over tid har en stor påvirkning på livskvaliteten til brukeren og øker fallfaren for eldre betydelig. Somnofy måler søvnen nøyaktig og presentererer søvnen på en oversiktlig måte i et “hypnogram”. Objektive og nøyaktige søvnmålinger gjør det enklere å jobbe med tiltak for søvnforbedring, og til å ha konstruktive samtaler rundt søvn med både bruker og pårørende.

Denne nettsiden bruker cookies for å lage statistikk om bruk. Informasjonen deles med Google Analytics. For mer informasjon, les vår personvernerklæring.