adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings

Automatisk produsert nattrapport

Hver morgen produseres det automatisk en rapport som viser hvordan natten har forløpt seg for den enkelte bruker på avdelingen eller i sonen. Her blir store endringer i pustefrekvens, uro/bevegelse og totale søvn i forhold til brukerens gjennomsnittlige verdier markert med et rødt utropstegn.

Rapporten gjennomgås på morgenmøtet for avdelingen eller for sonen, og gir de ansatte en mulighet til å vurdere nattens observasjoner og målinger, slik at man kan prioritere tiltak i løpet av dagen, dersom det er behov for det.

Gevinster ved bruk av Nattrapporten

  • Gir ansatte økt innsikt i hvordan brukerne har det om natten
  • Fanger opp endringer på individ nivå
  • Godt egnet som kartleggingsverktøy
  • Gjør det mulig å fange opp endringer i vitale kropsparametre tidligere

Dette betyr begrepene i rapporten

Enhet
Vi anbefaler at enhetene blir registrert med romnummer, slik at de ansatte enklere kan holde oversikt over brukerne. For bruk i hjemmetjenesten kan adresser være aktuelt å bruke.

Bruker-ID

For å ivareta personvernet anbefaler vi å bruke gerica-kode eller løpenummer på brukerne.

Endring i pustefrekvens

Pustefrekvensen er en svært viktig indikator for helsetilstanden, og Somnofy måler pustefrekvensen med en nøyaktighet på 99%. I nattrapporten vises gjennomsnittlig pustefrekvens siste natt. Tallet i parentes viser gjennomsnittlig pustefrekvens siste 21 dager eller gjennomsnittet for antall basis netter med data (til høyre i rapporten). Dersom endringen i pustefrekvensen siste natt er større eller mindre enn 15% i forhold til gjennomsnittet for brukeren, vises et rødt utropstegn i rapporten.

Se vårt webinar om hvordan du kan bruke pustefrekvens som en indikator på helsetilstand
.

Endring i bevegelse/uro om natten
Somnofy har en sensor som måler bevegelser hos brukeren på detaljnivå. Det første tallet i rapporten viser hvor mye brukeren har beveget seg siste natt. Tallet i parantes viser hvor mye brukeren normalt beveger seg om natten. Endringer på mer enn 30% siste natt i forhold til gjennomsnittlig bevegelse/uro for brukeren blir vist med et rødt utropstegn i rapporten.

Total søvn

Nattrapporten viser antall timer og minutter med søvn for brukeren siste natt. Tallet i parentes viser gjennomsnittlig søvn for brukeren. Om endringen er på mer en 30% redusert søvn i forhold til gjennomsnittet for brukeren vises et rødt utropstegn i rapporten.

Søvnscore
Somnofy gir en score på søvn i en skala fra 0-100 søvnpoeng. Jo flere søvnpoeng, jo bedre søvn. Følgende faktorer påvirker hvor mange søvnpoeng en får: Mengde dypsøvn og REM søvn (drømmesøvn), antall perioder med våkenhet, antall ganger ut av seng og søvneffektiviteten. Siste natts søvnpoeng vises først. Tallet i parentes viser gjennomsnittlig søvnpoeng for brukeren.

Objektiv kartlegging

Ut av seng

Fallrisikoen er større for brukere som forlater sengen ofte om natten. Nattrapporten gir oversikt over hvor mange ganger brukeren forlater sengen i løpet av natten. Det første tallet viser siste natt, mens tallet i parentes viser hvor mange ganger om natten brukeren forlater sengen om natten i gjennomsnitt.

Søvnøkt pågår

Viser “Nei” hvis bruker har forlatt sengen. Viser “Ja” om bruker fortsatt ligger i sengen når nattrapporten blir produsert.

Basisnetter

Viser hvor mange netter med data som brukeren har. I rapporten vises kun data i forhold til gjennomsnittsverdier for siste 21 basisnetter. Om man ønsker å se på lengre perioder, anbefaler vi at man går inn på søvnhistorikken til brukeren. Erfaringsmessig bør en bruker ha minst 4 døgn med data før det har noen hensikt å vurdere endringer.

Les mer: Se vårt webinar om “Fallforebygging for eldre”

Denne nettsiden bruker cookies for å lage statistikk om bruk. Informasjonen deles med Google Analytics. For mer informasjon, les vår personvernerklæring.