adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings

Digital tilsyn i sanntid

Somnofy er en kontaktløs søvnmonitor som gir økt innsikt og trygghet på institusjon eller ved bruk i omsorgsboliger med sanntidsmåling av søvn, uro (bevegelser) og pustefrekvens.

Dette muliggjør digitalt tilsyn av de som sover/er våken i seng uten at nattevakten fysisk trenger å være tilstede, og vil gi nattevakten muligheten til å prioritere beboere som sliter med å sove, framfor å forstyrre de som sover dypt.

Sitat fra Tromsø kommune:

Ved bruk av Somnofy kan vi se om brukeren er våken eller sover. Det gjør at vi kan gå inn å snu brukeren i sengen når han er våken, framfor å vekke han når han sover.

Det er mulig å observere følgende i sanntid:

  • Om personen er i seng/ut av seng

  • Om personen er våken eller sover

  • Om personen beveger seg mye i sengen (er urolig) eller rolig

  • Pustefrekvens* (respirasjonsfrekvens)

  • Oksygenmetning* (med pulsoksymeter vil Somnofy vise SpO2 i sanntid)

  • Puls* (med ekstern pulsmåler vil Somnofy vise pulsen i sanntid


I tillegg er det mulig å sette opp ulike former for varsler. Signaler og data fra Somnofy kan integreres med standardiserte varslingssystemer. Det leveres ikke varsler for vitale parametre.


*Somnofy er ikke medisinsk godkjent. Søvnmonitoren er derfor ikke ment for å stille diagnoser, behandle eller forhindre sykdom. Somnofy leverer ikke varsler på pustefrekvens, oksygenmetning og puls.

Kontakt oss for informasjon eller bestilling ved å klikke her

Les mer om hvordan Somnofy blir brukt til å følge opp beboere her.Denne nettsiden bruker cookies for å lage statistikk om bruk. Informasjonen deles med Google Analytics. For mer informasjon, les vår personvernerklæring.