adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings

Digital tilsyn i sanntid

Somnofy er en kontaktløs søvnmonitor som gir økt innsikt og trygghet på institusjon eller ved bruk i omsorgsboliger med sanntidsmåling av søvn, uro (bevegelser) og pustefrekvens.

Dette muliggjør digitalt tilsyn av de som sover/er våken i seng uten at nattevakten fysisk trenger å være tilstede, og vil gi nattevakten muligheten til å prioritere beboere som sliter med å sove, framfor å forstyrre de som sover dypt.

Sitat fra Tromsø kommune:

Ved bruk av Somnofy kan vi se om brukeren er våken eller sover. Det gjør at vi kan gå inn å snu brukeren i sengen når han er våken, framfor å vekke han når han sover.

Det er mulig å observere følgende i sanntid:

  • Om personen er i seng/ut av seng

  • Om personen er våken eller sover

  • Om personen beveger seg mye i sengen (er urolig) eller rolig

  • Pustefrekvens (respirasjonsfrekvens)

  • Oksygenmetning (med pulsoksymeter vil Somnofy vise SpO2 i sanntid)

  • Puls (med ekstern pulsmåler vil Somnofy vise pulsen i sanntid


I tillegg er det mulig å sette opp ulike former for varsler. Signaler og data fra Somnofy kan integreres med standardiserte varslingssystemer.

Somnofy tilbyr historikk og analyser som beslutningsstøtte for detaljert brukeroppfølging og tidlig oppdagelse av forverret helsetilstand.

Somnofy er ikke medisinsk godkjent. Søvnmonitoren er derfor ikke ment for å stille diagnoser, behandle eller forhindre sykdom.

Kontakt oss for informasjon eller bestilling her: Hei!

Les mer om hvordan Somnofy blir brukt til å følge opp beboere her.Denne nettsiden bruker cookies for å lage statistikk om bruk. Informasjonen deles med Google Analytics. For mer informasjon, les vår personvernerklæring.