adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings

Detaljert brukeroppfølging

Brukeroppfølging via søvnmonitor

Det unike med Somnofy er at den samler data uten at den trenger å være i fysisk kontakt med brukeren. Den er også helt automatisk og krever ingen betjening for å fungere optimalt. Etter dager, uker og måneder gir dette en unik innsikt i hvordan brukeren har det om natten, samt utviklingen over tid.

Informasjon om brukerens søvn og søvnvaner, uro om natten (bevegelser), antall ganger brukeren går ut av seng om natten (fallfare) kan gi god innsikt for helsepersonell som skal vurdere endringer i helsetilstand*. Innsikten helsepersonellet får er objektiv, men kan brukes som endring av tiltak hos brukeren.

Dr. Remi Andersen ved Ullernhjemmet bu- og rehabiliteringssenter:

Ved å se etter avvik i pustefrekvens hos eldre pasienter har vi vært i stand til å avdekke og sette i gang med behandling tidlig ved infeksjoner.

Avdekke endret helsetilstand*

Ved å samle brukerdata over lang tid er Somnofy i stand til å fastsette hva som er en “normal situasjon” for brukeren, og avvik fanges raskt opp. Økning i pustefrekvensen kan oppdages på et tidlig stadium, å gi grunnlag for å vurdere tiltak. Forskning viser for eksempel at det er en stor sammenheng mellom økning av pustefrekvens og utvikling av infeksjoner.

Bedre søvn forebygger fall

God søvn gir en bedre hverdag og minsker risikoen for fall. Hvis man samtidig kan redusere bruk av sovemedisiner forebygges fall ytterligere ifølge forskere. Ved hjelp av søvnanalyser med Somnofy vil det være mulig å se effekten av tiltak man gjør for å forbedre søvn i kombinasjon med reduksjon av sovemedisiner. Med Somnofy kan helsepersonell også få varsler når brukeren går ut av sengen, eller på store bevegelser og høy lyd som kan gi indikasjon på at brukeren har tenkt å gå ut av sengen.

Forbedre søvn

Søvn er viktig for å fungere både fysisk og psykisk gjennom en hel dag. Somnofy vil gi omsorgspersonell innsikt i brukernes søvn, og gi grunnlag for å gjøre tiltak. Med riktige tiltak, kan Somnofy bidra til økt søvnkvalitet, som kan bidra til å redusere unødvendig bruk av sovemedisiner.


*Somnofy er ikke medisinsk godkjent. Søvnmonitoren er derfor ikke ment for å stille diagnoser, behandle eller forhindre sykdom.

Dashboard på nett eller mobil

Målinger fra Somnofy kan vises på dashboard på web eller via en Somnofy-app. Appen er tilgjengelig i Google Play Store og App Store. Du kan se både rapporter fra natten som har vært og historikk i dashboardet.

Somnofy er ikke medisinsk godkjent. Søvnmonitoren er derfor ikke ment for å stille diagnoser, behandle eller forhindre sykdom.


Somnofy tilbyr digitalt tilsyn i sanntid. Les mer om digitalt tilsyn.

Søvnmonitoren kan også brukes til å forebygge fall hos eldre. Her kan du lese mer om fallforebygging.

Kontakt oss for informasjon eller bestilling ved å klikke her

Se Somnofy i bruk på Alvehaugen rehabiliteringssenter

I denne videoen kan du se Dr. Remi Andersen bruke Somnofy til å våke over søvnen og pustefrekvensen til brukeren. Dette gjør at omsorgspersonalet kan jobbe mer effektivt, og gi den omsorgen som fortjenes på rehabiliteringssenteret Alvehaugen.

Denne nettsiden bruker cookies for å lage statistikk om bruk. Informasjonen deles med Google Analytics. For mer informasjon, les vår personvernerklæring.