adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings
Sleeping woman using Somnofy at home

Digitalt tilsyn gir nye muligheter!

Digitalt tilsyn på institusjon

Somnofy gir økt innsikt og trygghet på institusjon med sanntidsmåling av både søvn, bevegelser og pust. Dette kan bidra til bedre ressursstyring om natten.

Somnofy gir økt innsikt og trygghet på institusjon med sanntidsmåling av både søvn, bevegelser og pust.

Dette gir nattvakten mulighet til å prioritere beboere som sliter med å sovne, framfor å forstyrre de som sover dypt.

Det er mulig å observere følgende i sanntid:

  • Om personen er våken eller sover
  • Om personen er i seng/ut av seng
  • Om personen beveger seg mye i sengen(er urolig) eller er rolig
  • Antall pust per minutt (Somnofy teller pusten, men kun når personen er rolig i sengen)
  • Oksygenmetning (bruk av eksternt pulsoksymeter vil vise SpO2 i sanntid)

I tillegg er det mulig å bestille ulike former for varsler. Signaler og data fra Somnofy kan integreres med standardiserte varslingssystemer.

*Somnofy er ikke et medisinsk godkjent produkt og skal ikke brukes til å diagnotisere sykdom, varsle akkutt fare eller behandle sykdom.

Detaljert brukeroppfølging

Somnofy måler søvnkvalitet, pustefrekvens og bevegelser (uro). Målinger som avviker fra en etablert "normalsituasjon" kan indikere endring i helsetilstand og gi grunnlag for tiltak og økt oppfølging.

Hva kan du lære om tjenestemottakerens helsetilstand ved å se på data som Somnofy registerer hver natt?


Det unike med Somnofy er at tjenestemottakerens søvn, bevegelser og pustefrekvens måles automatisk gjennom natten. Dataene behandles i avanserte algoritmer før ferdige analyser blir gjort tilgjengelig for mobile enheter eller på web.

Ved måling over tid kartlegges hva som er normal søvn, pustefrekvens og bevegelsesmønster for tjenestemottakeren. Målinger som avviker fra en etablert «normalsituasjon» kan indikere endring i helsetilstand og gi grunnlag for tiltak og tettere oppfølging.

Effekten av tiltak for å forbedre søvnen kan observeres fortløpende i et kontinuerlig forbedringsarbeid for hver tjenestemottaker. Slik blir Somnofy et effektivt verktøy for å forbedre søvnen - og ikke bare en passiv alarm for å varsle uro eller forflytning ut av seng og fallfare i løpet av natten (selv om den kan gjøre dette!).

*Somnofy er ikke et medisinsk godkjent produkt og skal ikke brukes til å diagnotisere sykdom, varsle akkutt fare eller behandle sykdom.

Digital avstandsoppfølging

Somnofy er godt egnet for digital avstandsoppfølging til tjenestemottakere som bor i eget hjem eller i omsorgsbolig.

Somnofy er godt egnet for digital avstandsoppfølging.

Det som er unikt med Somnofy er at den henter inn data hver eneste natt uten at tjenestemottakeren trenger å ha noe utstyr koblet til seg. På denne måten kan tjenesteyter følge med på hvordan tjenestemottakeren sover og puster hver eneste natt uten selv at tjenesteyter trenger å være fysisk tilstede.

Eksempel på bruk.

  • Dersom tjenestemottaker bor langt unna, kan en bruke Somnofy til å følge med på status om personen befinner seg i egen seng, er våken eller er urolig. Dette kan gjøre ressursbruken enklere og mer målrettet.
  • En kan følge med på søvnmønster, uro og pustefrekvens til tidligere rusmisbrukere for å fange opp uønskede livsstilsendringer på et tidlig stadium.
  • Bruk av Somnofy kan være med på å gi økt innsikt i tjenestemottakerens helsetilstand. Avvik i søvnmønster, uro og bevegelsesmønster om natten og større avvik i pustefrekvensen, kan gi grunnlag for økt oppmerksomhet og kartlegging.

Mulighet for å integrere Somnofy med etablerte varsling-og alarmsystemer (Sensio Pocket og Dignio) og til å koble til eksterne enheter for å måle SpO2 og puls (krever bluetooth forbindelse)

*Somnofy er ikke et medisinsk godkjent produkt og skal ikke brukes til å diagnotisere sykdom, varsle akkutt fare eller behandle sykdom.

Somnofy

Kontaktløs søvn-og pust-monitor

Søvnvansker er svært utbredt; så utbredt at Folkehelse- instituttet har omtalt det som et av landets mest undervurderte folkehelseproblem. VitalThings ønsker å bidra til å sette fokus på god søvn som en avgjørende faktor for god helse – i tillegg til ernæring og aktivitet.

Etter 8-års forskning er resultatet; verdens mest nøyaktige kontaktløse søvnmonitor, Somnofy. Søvnmonitoren er utviklet i nært samarbeid med universiteter og det medisinske miljø i Norge.

Somnofy måler søvn, respirasjonsfrekvens, uro og en rekke andre data uten at brukeren trenger å ha noe på kroppen. Den er et verdifullt støtteverktøy for alle som er opptatt av brukerens helsetilstand.

Remi profilbilde
Lege Remi Andersen har brukt Somnofy til å monitorere beboere på Ullernhjemmet siden 2019.

Summen av følgende tre faktorer er avgjørende for helsen vår: Ernæring, aktivitet og søvn. Somnofy måler både søvnkvalitet-og kvantitet. Den har gitt meg et mye bedre grunnlag for - sammen med beboer og pårørende - å vurdere hvordan søvnen oppleves i forhold til hvordan den faktisk måles. Dette har gjort det lettere å sette i verk og evaluere tiltak for å bedre søvnen hos beboere med søvnvansker. Ved å se etter avvik i pustefrekvensen hos eldre pasienter har vi vært i stand til å avdekke og sette i gang med behandling tidlig ved infeksjoner

Slik bruker Alvehaugen Somnofy

Alvehaugen bu-og rehabiliteringssenter, Ulsteinvik har brukt Somnofy i snart 2 år.

I denne filmen kan du se deres erfaring med søvnmonitoren så langt.
Hvordan kan Somnofy bidra til å øke omsorgskapasiteten?

Somnofy kan brukes til å overvåke både søvnen og pustefrekvensen til tjenestemottakeren.

Detaljert brukeroppfølging

Lege Remi Andersen har brukt Somnofy til å monitorere tjenestemottakere på Ullernhjemmet siden 2019.

Han bruker Somnofy som et verktøy for kontinuerlig kvalitetsforbedring og som et verktøy for brukermedvirkning.

Se filmen om hans erfaring.

Digital avstandsoppfølging

Somnofy er godt egnet for digital avstandsoppfølging.

Tjenesteyter kan overvåke både bevegelser (uro), søvn og pustefrekvens på avstand uten at tjenestemottaker har noe utstyr påkoblet.

Hvordan tjenestemottakeren opplever å bruke Somnofy, kan du se i denne filmen.

Digitalt tilsyn på institusjon

Digitalt Tilsyn er et satsningsområde fra Helsedirektoratet med mål om å ta i bruk og prøve ut ny teknologi i velferdssammenheng.

Somnofy gir økt innsikt og trygghet på institusjon og i hjemmet med sanntidsmåling av både søvn, bevegelsesmønster(uro) og pust. Dette gir nattvakten mulighet til å prioritere beboere som sliter med å sovne, framfor å forstyrre de som sover dypt. På denne måten kan bruk av Somnofy bidra til å bedre ressursbruken på natten.

Ved måling over tid kartlegges hva som er normal søvn, pustefrekvens og bevegelsesmønster for tjenestemottakeren. Målinger som avviker fra en etablert «normalsituasjon» kan indikere endring i helsetilstand og gi grunnlag for tiltak og tettere oppfølging.

Brukertilpassede varsler muliggjør raskt og trygt fysisk tilsyn ved behov. Signaler og data fra Somnofy kan integreres med standardiserte varslingssystemer.

Detaljert brukeroppfølging

Det unike med Somnofy er at tjenestemottakerens søvn, bevegelser og pustefrekvens måles automatisk gjennom natten. Dataene behandles i avanserte algoritmer, før ferdige analyser blir gjort tilgjengelig for mobile enheter eller på web.

Ved måling over tid kartlegges hva som er normal søvn, pustefrekvens og bevegelsesmønster for tjenestemottakeren. Målinger som avviker fra en etablert «normalsituasjon» kan indikere endring i helsetilstand, og gi grunnlag for tiltak og tettere oppfølging.

Effekten av tiltak for å forbedre søvnen kan observeres fortløpende i tjenestemottakerens søvnhistorikk. På denne måten kan Somnofy brukes som et verktøy for kontinuerlig forbedringsarbeid for hver tjenestemottaker.

Validert mot polysomnografi

Somnofy er validert mot polysomnografi av forskere fra Universitetet i Bergen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i 2020. Valideringsstudien er publisert i det anerkjente tidskriftet Sleep Medicine

Polysomnografi er en klinisk nevrofysiologisk metode for undersøkelse av søvn og forandringene som skjer under søvn. Elektroder registrerer kontinuerlig kroppsfunksjoner som hjernebølger (EEG), øyebevegelser (EOG), muskeltonus (EMG), hjerterytme (EKG) og pustefunksjon. Metoden er regnet som den mest pålitelige metoden å måle søvn på i dag, men krever mye avansert utstyr.

Somnofy måler pustefrekvens og bevegelse med over 99% nøyaktighet. Om personen sover eller er våken stemmer i 95% av tilfellene. Hvilken søvnfase personen befinner seg i treffer riktig med 89% nøyaktighet.

Konklusjon: Somnofy viste høy nøyaktighet sammenlignet med medisinsk søvnmåling (polysomnografi).

Link til forskningsartikkel: https://www.sciencedirect.com/...

Denne nettsiden bruker cookies for å lage statistikk om bruk. Informasjonen deles med Google Analytics. For mer informasjon, les vår personvernerklæring.