adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings

Digitalt tilsyn gir nye muligheter!

Digitalt tilsyn på institusjon

Somnofy søvnmonitor gir økt innsikt og trygghet på institusjon med sanntidsmåling av både søvn, bevegelser og pust. Dette kan bidra til bedre ressursstyring om natten.

Detaljert brukeroppfølging

Somnofy måler søvnkvalitet, pustefrekvens og bevegelser (uro). Målinger som avviker fra en etablert "normalsituasjon" kan indikere endring i helsetilstand og gi grunnlag for tiltak og økt oppfølging.

Digital avstandsoppfølging

Somnofy søvnmonitor er godt egnet for digital avstandsoppfølging til tjenestemottakere som bor i eget hjem eller i omsorgsbolig. Søvnmonitorering bidrar til trygghet

Somnofy

Kontaktløs søvn-og pust-monitor

Søvnvansker er svært utbredt; så utbredt at Folkehelse- instituttet har omtalt det som et av landets mest undervurderte folkehelseproblem. VitalThings ønsker å bidra til å sette fokus på god søvn som en avgjørende faktor for god helse – i tillegg til ernæring og aktivitet.

Etter 8-års forskning er resultatet; verdens mest nøyaktige kontaktløse søvnmonitor, Somnofy. Søvnmonitoren er utviklet i nært samarbeid med universiteter og det medisinske miljø i Norge.

Somnofy måler søvn, respirasjonsfrekvens, uro og en rekke andre data uten at brukeren trenger å ha noe på kroppen. Den er et verdifullt støtteverktøy for alle som er opptatt av brukerens helsetilstand.

Remi profilbilde
Lege Remi Andersen har brukt Somnofy til å monitorere beboere på Ullernhjemmet siden 2019.

Summen av følgende tre faktorer er avgjørende for helsen vår: Ernæring, aktivitet og søvn. Somnofy måler både søvnkvalitet-og kvantitet. Den har gitt meg et mye bedre grunnlag for - sammen med beboer og pårørende - å vurdere hvordan søvnen oppleves i forhold til hvordan den faktisk måles. Dette har gjort det lettere å sette i verk og evaluere tiltak for å bedre søvnen hos beboere med søvnvansker. Ved å se etter avvik i pustefrekvensen hos eldre pasienter har vi vært i stand til å avdekke og sette i gang med behandling tidlig ved infeksjoner

Slik bruker Alvehaugen Somnofy

Alvehaugen bu-og rehabiliteringssenter, Ulsteinvik har brukt Somnofy i snart 2 år.

I denne filmen kan du se deres erfaring med søvnmonitoren så langt.
Hvordan kan Somnofy bidra til å øke omsorgskapasiteten?

Somnofy kan brukes til å overvåke både søvnen og pustefrekvensen til tjenestemottakeren.*

*Somnofy er ikke et medisinsk godkjent produkt og skal ikke brukes til å diagnotisere sykdom, varsle akkutt fare eller behandle sykdom.

Detaljert brukeroppfølging

Lege Remi Andersen har brukt Somnofy til å monitorere tjenestemottakere på Ullernhjemmet siden 2019.

Han bruker Somnofy som et verktøy for kontinuerlig kvalitetsforbedring og som et verktøy for brukermedvirkning.

Se filmen om hans erfaring.

Digital avstandsoppfølging

Somnofy er godt egnet for digital avstandsoppfølging.

Tjenesteyter kan overvåke både bevegelser (uro), søvn og pustefrekvens på avstand uten at tjenestemottaker har noe utstyr påkoblet.

Hvordan tjenestemottakeren opplever å bruke Somnofy, kan du se i denne filmen.

Digitalt tilsyn på institusjon

Digitalt Tilsyn er et satsningsområde fra Helsedirektoratet med mål om å ta i bruk og prøve ut ny teknologi i velferdssammenheng.

Somnofy gir økt innsikt og trygghet på institusjon og i hjemmet med sanntidsmåling av både søvn, bevegelsesmønster(uro) og pust. Dette gir nattvakten mulighet til å prioritere beboere som sliter med å sovne, framfor å forstyrre de som sover dypt. På denne måten kan bruk av Somnofy bidra til å bedre ressursbruken på natten.

Ved måling over tid kartlegges hva som er normal søvn, pustefrekvens og bevegelsesmønster for tjenestemottakeren. Målinger som avviker fra en etablert «normalsituasjon» kan indikere endring i helsetilstand og gi grunnlag for tiltak og tettere oppfølging.

Brukertilpassede varsler muliggjør raskt og trygt fysisk tilsyn ved behov. Signaler og data fra Somnofy kan integreres med standardiserte varslingssystemer.

Detaljert brukeroppfølging

Det unike med Somnofy er at tjenestemottakerens søvn, bevegelser og pustefrekvens måles automatisk gjennom natten. Dataene behandles i avanserte algoritmer, før ferdige analyser blir gjort tilgjengelig for mobile enheter eller på web.

Ved måling over tid kartlegges hva som er normal søvn, pustefrekvens og bevegelsesmønster for tjenestemottakeren. Målinger som avviker fra en etablert «normalsituasjon» kan indikere endring i helsetilstand, og gi grunnlag for tiltak og tettere oppfølging.

Effekten av tiltak for å forbedre søvnen kan observeres fortløpende i tjenestemottakerens søvnhistorikk. På denne måten kan Somnofy brukes som et verktøy for kontinuerlig forbedringsarbeid for hver tjenestemottaker.

Validert mot polysomnografi

Somnofy er validert mot polysomnografi av forskere fra Universitetet i Bergen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i 2020. Valideringsstudien er publisert i det anerkjente tidskriftet Sleep Medicine

Polysomnografi er en klinisk nevrofysiologisk metode for undersøkelse av søvn og forandringene som skjer under søvn. Elektroder registrerer kontinuerlig kroppsfunksjoner som hjernebølger (EEG), øyebevegelser (EOG), muskeltonus (EMG), hjerterytme (EKG) og pustefunksjon. Metoden er regnet som den mest pålitelige metoden å måle søvn på i dag, men krever mye avansert utstyr.

Somnofy måler pustefrekvens og bevegelse med over 99% nøyaktighet. Om personen sover eller er våken stemmer i 95% av tilfellene. Hvilken søvnfase personen befinner seg i treffer riktig med 89% nøyaktighet.

Konklusjon: Somnofy viste høy nøyaktighet sammenlignet med medisinsk søvnmåling (polysomnografi).

Link til forskningsartikkel: https://www.sciencedirect.com/...

Denne nettsiden bruker cookies for å lage statistikk om bruk. Informasjonen deles med Google Analytics. For mer informasjon, les vår personvernerklæring.