adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings
Back to blog
Helse og velferd

“Pustefrekvensen er kroppens brannalarm”

Somnofy respirasjon forside

Siden 2019 har sykehjemsoverlege Remi Andersen brukt Somnofy for kartlegging av søvn. I denne artikkelen får du innsikt i eksempler hvor måling av pustefrekvens førte til raskere behandling.

*Alle navn er endret med hensyn til personvern.

Pustefrekvens og UVI

Heidi (90 år) sa hun følte seg slapp. Ved bruk av Somnofy kunne lege Remi følge med på hennes pustefrekvens, som på det tidspunktet økte kraftig. I løpet av 2 dager økte den med 35%, fra 17 til 23 ganger i minuttet. Dette ga legen grunnlag for å gjennomføre en nærmere undersøkelse, som viste at hun hadde symptomer på urinveisinfeksjon (UVI).

Remi startet så en antibiotikabehandling, og i løpet av 3 dager ble pustefrekvensen normalisert. Med hjelp av Somnofy kunne han kontinuerlig følge med på respirasjonen hennes. Dette gjorde at UVI ble oppdaget én dag tidligere enn normalt, som sparte henne for ytterligere smerter.


Pustefrekvens som smerteuttrykk for demente

Bildet viser pustefrekvensen til Kåre (80 år) som viser seg å være engstelig og urolig. Remi oppdaget en økt pustefrekvens, hvor pasienten fortalte om uspesifikke smerter. Dette ga grunnlag for undersøkelse, som viste at vedkommende hadde forstoppelse.

Pustefrekvens og Covid-19

Grethe (91 år) fikk påvist Covid-19, men hadde ingen observerte symptomer på nåværende tidspunkt. Når PCR-testen slo ut, økte også pustefrekvensen samme dag. Frekvensen økte 46%, fra 13 til 19 ganger i minuttet i løpet av 3 dager.

Hun hadde feber på dag 5, men pustefrekvensen normaliserte seg påfølgende natt. I løpet av 6 dager ble frekvensen normalisert etter påvist infeksjon. Her ser vi at hun hadde økt pustefrekvens flere dager før andre symptomer på Covid-19 dukket opp.


KOLS-pasient får Covid-19 og økt pustefrekvens

Denne KOLS-pasienten hadde i likhet med Grethe (91 år) ingen observerte symptomer på Covid-19, men fikk likevel positiv PCR-test. Pasienten var under gradvis bedring, men etter påvist smitte fikk vedkommende en brå forverring. Dagen etter positiv PCR økte pustefrekvensen 21%, fra 19 til 23 ganger i minuttet.

Infeksjonen påvirket pasientens respirasjon, som førte til behov for økt oksygen (1L). 4 dager etter påvist infeksjon og oksygenbehandling ble pustefrekvensen normalisert.

Godt opp(zz)ummert

Vi kan se gjennom eksemplene at pustefrekvensen (også kalt respirasjonsfrekvens) ofte ligger i forkant av sykdomsutviklingen. I dag er måling av pustefrekvens den mest presise parameteren for å komme i forkant av sykdomsforverring.

Pustefrekvensen er ofte den viktigste parameteren for å:

  • Fange opp alvorlige sykdomstilstander

  • Fange opp forverring med behov for mer helsehjelp

  • Fange opp utvikling mot hjertestans

  • Hindre eskalering av sykdom


Lege i spesialisering anestesi, Ole Kristian Forstrønen Thu, sier det ganske enkelt i et av våre webinarer:

Ole Kristian Forstrønen Thu, Lege i spesialisering anestesi

“Respirasjonsfrekvens er en brannalarm. Endringer i respirasjonsfrekvensen kommer ofte i forkant av sykdom, mens andre parametere ofte endres som følge av sykdom.”

*Somnofy er ikke medisinsk godkjent. Søvnmonitoren er derfor ikke ment for å stille diagnoser, behandle eller forhindre sykdom. Somnofy leverer ikke alarmer på pustefrekvens, oksygenmetning og puls. Lege er ansvarlig for pasienten og dens diagnostikk.

Denne nettsiden bruker cookies for å lage statistikk om bruk. Informasjonen deles med Google Analytics. For mer informasjon, les vår personvernerklæring.